Uzgen bazaar

Uzgen bazaar

Attribute of Uzgen, as a trading city on the IDP. A classic example of the Central Asian indoor market of the "team" type. Of interest are handicraft, fruit and vegetable, dairy and bread rows.

G. Uzgen

Өзгөн базары

Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашкан соода шаарынын атрибуту. “Тим” түрүндөгү ортоазиянын үстү жабылган базардын классикалык үлгүсү. Кол өнөрчүлүк, мөмө-жемиш, сүт азыктары жана нан катарлары кызыктырат.

Өзгөн шаары

Узгенский базар

Атрибут Узгена, как торгового города на ВШП. Классический образец среднеазиатского крытого рынка по типу «тим». Интерес представляют ремесленные, фруктово-овощные, молочные и хлебные ряды.

г. Узген