Park of Culture and Leisure named after Toktogul Satylganova

Park of Culture and Leisure named after Toktogul Satylganova

The first park in the history of Osh. It was laid by Russian settlers under the guidance of a doctor, deputy of the city duma, city paramedic N.N.Kondratyev. The area of the park is 12 hectares, where more than 20 types of trees grow. Since 1939, it bears the name of the Kyryz poet and singer-improviser Toktogul Satylganov. In 2019, the park was reconstructed and today it is a favorite resting place for residents and guests of the city of Osh.

Osh, st. Lenin / st. Nurmatov

Токтогул Сатылганов атындагы маданият жана эс алуу паркы

Оштун тарыхындагы биринчи парк. Аны шаардык Думанын депутаты, шаардык фельдшер, врач Н.Н. Кондратьевдин жетекчилиги астында орус келгиндер куруп башташкан. Парктын аянты 12 гектар, 20дан ашык бактардын түрү өсөт. 1939-жылдан бери кыргыз төкмө акыны Токтогул Сатылгановдун ысымын алып жүрөт. 2019-ж парк реконструкцияланган жана бүгүн Ош шаарынын тургундары менен конокторунун сүйүктүү эс алуу жайы

Ош ш., Ленин көч/Нурматов көч.

Парк культуры и отдыха им. Токтогула Сатылганова

Первый парк в истории Оша. Заложен русскими переселенцами под руководством врача, депутата городской думы, городского фельдшра Кондратьева Н.Н. Площадь парка составляет 12 га., где произрастает более 20 наименований деревьев. С 1939 года носит имя кырызского поэта и певца-импровизатора Токтогула Сатылганова. В 2019 парк был реконструирован и сегодня является излюбленным местом отдыха жителей и гостей города Ош.

г. Ош, ул. Ленина/ ул. Нурматов